Lulebo

Bilplats/carport Edeforsgatan 59

På grund av igenbyggnad av en takbalkong sätts en ställning upp på gaveln av Edeforsgatan 59.

Med anledning av det hålls infarten till p-platser och carportar bakom Edeforsgatan 59 stängd för trafik från 1 februari och cirka 3-4 veckor framåt. Det innebär att genomfartstrafik sker via gårdarna för att ta sig till sin parkering.

Vi ber om överseende och uppmanar bilförare att hålla låg hastighet och visa hänsyn.

PUBLICERAT 31 JANUARI 2018.