Lulebo

Nyheter

2018-10-05 Lulebo tar initiativ till uppdaterat samarbete med Hyresgästföreningen

Lulebo har den 25 september sagt upp de olika, numera delvis inaktuella, delavtalen i förhandlingsordningen mellan Lulebo och Hyresgästföreningen.

2018-10-01 Lulebo inför visselblåsarfunktion

För en offentligt ägd verksamhet som Lulebo AB är det viktigt att ha tydliga värderingar präglade av transparens och öppenhet. Som ett led i säkerställandet av vår uppförandekod och för att tydliggöra alla anställdas gemensamma ansvar att uppmärksamma när vi inom Lulebo AB inte lever som vi lär, har vi idag inrättat ett visselblåsarsystem.

2018-09-11 Värme i lägenheterna

Klicka på länken för att läsa mer om hur värmen fungerar i våra fastigheter.

2018-09-05 Gårdsgruppen Solgula på Porsön

Gårdsgruppen Solgula på Porsön är ett mycket bra exempel på boinflytande som bidrar till att förgylla boendemiljön.

2018-08-30 Hyresgästföreningens brevutskick avseende hyresförhandlingsavgiften

I anledning av Hyresgästföreningens brevutskick avseende hyresförhandlingsavgiften lämnar Lulebo sin synpunkt i sakfrågan.

2018-07-06 Invigning staty Mjölkuddens Trygghetsboende

Fredag 6 juli 2018 avtäcktes statyn ”Mamma & jag” på Mjölkuddens Trygghetsboende, ett verk skapat av konstnären Elin-Alexandra Sundström.

2018-06-29 Ny hyra från juli 2018

Lulebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror från 1 juli 2018. Avtalet gäller till 2019-06-30 och ger en hyreshöjning för lägenheter med i genomsnitt 1,03 procent.

2018-05-25 Råneälvens Trygghetsboende

Fredag 25 maj togs första spadtaget inför bygget av Råneälvens Trygghetsboende.

2018-05-22 Vi lånar dina personuppgifter

Lulebo är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

2018-04-06 Bostadskön

För att söka lägenhet måste du först registrera dig i bostadskön.