Lulebo

Motorvärmarstyrning

Undersökningar visar att motorvärmaren i bilen gör nytta, både för miljön och bilen. Men det är under förutsättning att den används på rätt sätt.

Faktum är att de flesta motorvärmare är inkopplade under längre tid än vad som är nödvändigt. Rekommenderad inkopplingstid vid -15 grader är ca. 1,5 timme. När du tecknar bilplatsavtal får du en manual som visar hur du ställer in dina motorvärmartider via Mina sidor eller telefon. Manualerna finns även att ladda ner på den här sidan.

Viktigt att registrera sig

För att motorvärmarstyrningen ska fungera är det viktigt att du har gjort en nyregistrering i vårt uthyrningssystem. Detta beror på att inloggningen till motorvärmarsystemet är sammankopplat med uthyrningssystemet. Detta gäller alla som har tillgång till motorvärmarstyrning.

Läs mer om nyregistreringen här: Mina sidor

När din registrering är gjord kommer styrningen att fungera som vanligt.

Vid tekniska fel i systemet kopplas kontinuerlig ström på under tiden fel åtgärdas. Du betalar ingenting extra för den strömmen.

Manualer

Manual (ny version november 2015) för Lulsundsberget, Rödkallens Trygghetsboende, Stadsön Södra (Gammelstad) och kvarteren Svanen och Uven på centrumhalvön.

Inställning via telefon:
075-44 88 000.


Manual övriga bostadsområden.

Inställning via telefon: 
0920-58 92 00.


Följ anvisningarna i telefonen för att boka tider eller för att ändra bokade tider.

Använd motorvärmaren på rätt sätt, skona miljön och spar energi!