Lulebo

Nyproduktion på Kallkällan

Skissbilder som illustrerar de nya husen på Kallkällan.

Kallkällan i Luleå påbörjar vi sommaren 2017 byggnation av ett åttavåningshus med plats för 61 lägenheter. Investeringen uppgår till drygt 60 Mkr.

Huset prefabriceras och är ramupphandlat av SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Lindbäcks Bygg AB är totalentreprenör. Lägenheterna blir i storleksordningen ettor och tvåor.

Inflyttning vintern 2018

Huset blir granne med Kallkällans vård- och omsorgsboende och Lulebos bostäder på Lingonstigen. I juni (2017) påbörjas markarbeten. Inflyttning beräknas till vintern 2018.

Lulebos ägardirektiv

Lulebos ägardirektiv anger att vi ska bygga 1000 lägenheter under perioden 2014-2023. Inkluderat de 61 lägenheterna på Kallkällan och trygghetsboendena på Bergnäset och Mjölkudden har vi sedan 2014 skapat 260 nya lägenheter.

Sommaren 2017 tillkommer ytterligare 32 stycken i kvarteret Vindmätaren på Björkskatan.

Kortfakta
  • Nybyggnation
  • Ett hus
  • 61 lägenheter
  • Ettor och tvåor
  • Inflyttning vintern 2018 (preliminärt)

Ladda ner planbeskrivning (PDF-format). Den visar bl.a. ungefärligt planområde.


Intresseanmälan

Våra lediga lägenheter publiceras hos Bostad Luleå. För att ha möjlighet att anmäla intresse krävs att ni har registrerat er och hämtat er kötid hos oss, samt betalat årsavgiften till Bostad Luleå.


 Våra påbörjade och planerade byggprojekt
  • Mjölkuddens Trygghetsboende, 81 lägenheter, inflyttning juli 2017.
  • Bergnäsets Trygghetsboende, 120 lägenheter, inflyttning hösten 2018.
  • Björkskatan, Vindmätaren, 32 lägenheter, inflyttning juli 2017.
  • Kallkällan 4, Kombohus Plus, 61 lägenheter, inflyttning vintern 2018.
  • Porsön, Kombohus Mini, 72 lägenheter, preliminär inflyttning 2018.