Lulebo

Nyproduktion på Kallkällan

Skissbilder som illustrerar de nya husen på Kallkällan.

Kallkällan i Luleå har vi under sommaren 2017 påbörjat nybyggnation av ett åttavåningshus med plats för 60 lägenheter. Investeringen uppgår till drygt 60 Mkr.

Huset prefabriceras och är ramupphandlat av SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Lindbäcks Bygg AB är totalentreprenör. Lägenheterna blir i storleksordningen ettor och tvåor.

Inflyttning december 2018

Huset blir granne med Kallkällans vård- och omsorgsboende och Lulebos bostäder på Lingonstigen. I juni (2017) påbörjades markarbeten. Inflyttning beräknas till december 2018.

Lulebos ägardirektiv

Lulebos ägardirektiv anger att vi ska bygga 1000 lägenheter under perioden 2014-2023. Så här långt har vi färdigställt 362 lägenheter. Med de planerade nybyggnationerna på Kallkällan (4 och 10), Bergnäset (Trygghetsboende) och Porsön, alla med färdigställande inom närmaste två åren, kommer Lulebo att ha levererat nästan 750 lägenheter.

Kortfakta
  • Nybyggnation
  • Ett hus
  • 60 lägenheter
  • 59 tvåor, en trea
  • Inflyttning dec. 2018 (preliminärt)

Ladda ner Luleå kommuns planbeskrivning (PDF-format).
Den visar bl.a. ungefärligt planområde.

Ladda ner faktablad (två sidor) med kortfattad beskrivning.


Intresseanmälan

Lediga lägenheter publiceras hos Bostad Luleå.


Påbörjade och planerade byggprojekt
  • Kallkällan 4, Kombohus Plus, 61 lägenheter, inflyttning vintern 2019 (preliminärt).
  • Bergnäsets Trygghetsboende, 120 lägenheter, inflyttning årsskiftet 2018/2019 (preliminärt).
  • Porsön, Kombohus Mini, 72 lägenheter, inflyttning våren 2019 (preliminärt).