Lulebo

Styrelse

Styrelsen består av ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsens och vd:s arbets- och ansvarsfördelning är reglerad i enlighet med gällande lagstiftning för aktiebolag. Ansvarsfördelningen har fastställts av styrelsen.

För att kontakta styrelsen är du välkommen att e-posta Styrelseordföranden.

Emma Engelmark

Emma Engelmark
Styrelseordförande

Gun-Britt Mårtensson
Vice ordförande

Claudia Henriksson
Ledamot

Sirpa Jacobsson
Ledamot

Mattias Karlsson
Ledamot

Mårten Ström
Ledamot

Risto Pekkala
Ledamot