Gästlägenheter, en praktisk förmån för hyresgäster i trygghetsboenden