Så här enkelt ställer du dig i Lulebos lägenhetsköer