Allmänna bestämmelser för lägenheter, parkeringsplatser och förråd