Renovering och fler studentlägenheter på Vänortsvägen 5-7-9